Działania windykacyjne – zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

W szczególnych przypadkach, w których dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań finansowych na rzecz wierzyciela, a mimo to nie zaprzestaje prowadzenia działalności gospodarczych, kancelaria SosnowskiLegal może wykorzystać specjalne narzędzie, jakim jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Warto je zastosować, gdyż dłużnik, który nie spłaca długów, powinien ogłosić upadłość. Jeśli do tego nie dochodzi, korzystnie będzie postarać się o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Kiedy decyzja ta zostanie wydana, przedsiębiorca nie może legalnie prowadzić działalności przez okres od trzech do nawet dziesięciu lat, co jest dla niego szczególnie dotkliwą karą, w niektórych przypadkach o wiele bardziej odczuwalną niż wszelkie inne sankcje stosowane wobec opornych dłużników. Możemy przeprowadzić działania mające na celu doprowadzenie takiej sytuacji, wystarczy tylko przesłać nam niezbędne do oceny sytuacji dokumenty i sprecyzować, o jakie działanie chodzi.

Działając w ramach tego postępowania na rzecz interesów naszego Klienta, nie tylko przygotowujemy stosowną dokumentację i zapewniamy pomoc radcy prawnego specjalizującego się w prawie upadłościowym i naprawczym. Kierujemy też sprawę do sądu oraz nieustannie monitorujemy postępowanie w sądzie upadłościowym aż do jego zakończenia, na bieżąco udzielając informacji na ten temat naszemu Klientowi. Dbamy także o jego interesy, odpowiadając na pisma z sądu i od dłużnika oraz, jeśli zachodzi taka konieczność, podejmujemy się prowadzenia postępowania apelacyjnego.

Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze możliwe jest zastosowanie tej sankcji, dlatego w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami – telefonicznego, mailowego lub poprzez specjalny formularz. Dokonamy oceny sytuacji bezpłatnie!