Windykacja polubowna

Powodów, dla których dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych, może być wiele. Zwykle są to przejściowe kłopoty finansowe i głównie dla takich spraw windykacja polubowna ma wielkie znaczenie i jest rozwiązaniem najlepszym dla obu stron – dłużnika i wierzyciela. Jeśli windykacja ta powiedzie się, wierzyciel może bardzo szybko otrzymać swoje pieniądze lub też otrzymywać je w ustalonych ratach, co będzie dogodne także dla borykającego się z problemami finansowymi dłużnika. Trzeba jednak pamiętać, by działania związane z windykacją polubowną wdrożyć niezwłocznie, korzystając na upływającym czasie bowiem dłużnik może pozbyć się swojego majątku bądź zaciągnąć kolejne długi, co uniemożliwi ściągnięcie z niego należności. Nie wolno także zwlekać z takim działaniem jeśli dłużnikiem jest spółka, jeśli bowiem ogłosi ona upadłość, egzekucja należności także będzie niemożliwa.

Klienci chcący skorzystać z naszych usług w ramach windykacji polubownej nie muszą uiszczać zaliczki. Rozpocząć takie postępowanie także można bardzo łatwo, wystarczy przesłać nam dokument potwierdzający istnienie długu, a my zajmiemy się sprawdzeniem, czy dłużnik jest wypłacalny oraz przygotujemy ofertę współpracy.

Nasze działania na tym etapie cechuje dużą skuteczność. Większą część spraw rozwiązujemy już na etapie windykacji polubownej, dzięki czemu nasi Klienci oszczędzają czas i szybko otrzymują swoje pieniądze. Korzystając z odpowiednich narzędzi, możemy zaproponować dochodzenie należności powstałych między firmami, ale zajmujemy się także wierzytelnościami osób fizycznych.

Nasze działanie opiera się na wykorzystaniu wszelkich form kontaktu z dłużnikiem. Wykorzystujemy do tego pocztę tradycyjną i elektroniczną, korzystamy z telefonu, a nawet wysyłamy SMSy. Poza tym każdą sprawę traktujemy indywidualnie, podejmując negocjacje z dłużnikiem i dopasowując nasze działania do specyfiki konkretnej sprawy.

Domagamy się od dłużnika spłaty zadłużenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni, ale możemy także skonstruować ugodę, która będzie przewidywała spłatę zadłużenia w ustalonych ratach, zgodnie z ustalonym terminem. Nie poprzestajemy przy tym na zgodę dłużnika na ustalone warunki, ale monitorujemy sprawę i sprawdzamy, czy faktycznie wywiązuje się z nałożonych na niego zobowiązań. Dopiero kiedy nasz Klient odzyska całe swoje pieniądze, nasza rola dobiega końca.

Polecamy skorzystanie z naszych usług, ponieważ tylko doświadczona kancelaria windykacyjna jest w stanie stworzyć korzystną dla Klienta ugodę, podczas gdy samodzielne negocjacje z dłużnikiem mogą skutkować przystaniem na niekorzystne warunki dla wierzyciela jeśli chodzi o odroczenie terminu spłaty zadłużenia czy nawet zmniejszenie kwoty należności. My zaś działamy szybko, skutecznie i w taki sposób, by w pełni zabezpieczyć interesy naszego Klienta.