Windykacja

Nasze usługi nie wymagają wpłacenia zaliczki. Oferujemy finansowanie kosztów procesu, a nasze wynagrodzenie pobieramy ze środków dłużnika, nasi Klienci nie angażują własnych środków na finansowanie naszych działań dzięki temy mogą mieć pewność naszego maksymalnego zaangażowania w doprowadzeniu sprawy do pozytywnego końca.
Egzekucja przeprowadzana jest przez zaufanych komorników, których skuteczność jest nam dobrze znana. Możemy też zagwarantować bardzo szybkie działanie, także jeśli chodzi o proces sądowy, a egzekucja komornicza jest tym szybsza, że to my wskazujemy środki do spłaty należności i ściągnięcia jej z dłużnika, jednocześnie nadzorując postępowanie komornika i informując o nim na bieżąco naszych Klientów. Bierzemy także udział we wspieraniu licytacji majątku dłużnika, by nasi Klienci jak najszybciej odzyskali swoje pieniądze.
By skorzystać z naszej pomocy, wystarczy przesłać nam zestawienie wierzytelności faxem bądź mailowo, podając kontakt do siebie. Reszta należy do nas. Opracujemy ofertę i prześlemy ją wraz z prośbą o dane o dłużniku i wierzytelności, co będzie potrzebne do przeprowadzenia wstępnego rozpoznania i zbadania dokumentacji sprawy. Na tym etapie możemy ocenić, jaka taktyka będzie najkorzystniejsza dla odzyskania wierzytelności. Bardzo duże znaczenie ma tutaj dokładne zanalizowanie warunków dłużnika, na przykład jego kondycji finansowej oraz statusu prawnego. Znaczenie ma także przeterminowanie długu. Wstępnie wyceniamy także nasze usługi.